Particuliere & professionele kinderopvang voor 0-12 jaar

Meepraten?

Wil je zelf een onderwerp ter sprake brengen? Dat kan! De oudercommissie vindt het fijn dat je meedenkt. Geef alvast per mail aan over welke onderwerpen je wilt praten.

E: oc@kinderopvangdepepermolen.nl

Hoe te handelen bij een conflict?

Wij willen graag dat ouders hun kinderen met een vertrouwd en gerust gevoel bij ons brengen. Soms ontstaat er wel eens conflict. Mocht je samen met de  pedagogisch medewerker en/of locatieleider niet tot een oplossing komen,  dan is het mogelijk om je klacht neer te leggen bij de oudercommissie. Zij zullen proberen om te bemiddelen tussen de desbetreffende ouders én de medewerker(s) van de kinderopvang.

Mocht bemiddeling van de oudercommissie niet leiden, tot het gewenste resultaat, dan is het mogelijk om de hulp in te schakelen van de geschillencommissie waarbij de Pepermolen is aangesloten.

Meer informatie vind je door op deze link te klikken