Particuliere & professionele kinderopvang voor 0-12 jaar

Binnenkort

BSO Summerschool (zomervakantie)

Vrijdagmiddag 16 juli
Didgeredoo's maken met Jenneke en Zina

Maandagochtend 19 juli
Workshop technische oplaadbare bibberbeestjes maken

Dinsdagochtend 20 juli
Workshop striptekenen met Paddy.

Dinsdagochtend 3 augustus
Musical workshop.

Vrijdagmiddag 13 augustus
Workshop Boomwhackers met Jenneke

Donderdagochtend 19 augustus
Workshop harp spelen.

Maandag 16 augustus
Workshop techniek